Industry 4.0: The Industrial Internet of Things

/
/
/
/
Industry 4.0: The Industrial Internet of Things

Industry 4.0: The Industrial Internet of Things

Alasdair Gilchrist

Wat is industry 4.0 en het industrieel internet of things? In dit boek kom je er achter. Het boek richt zich op mensen die relatief onbekend zijn met industry 4.0 en gaat technisch een stuk de diepte in.

Wat zijn de technologiën die moeten verbeteren om industry 4.0 een realiteit te maken en wat gebeurt er op dit moment om dat werkelijkheid te maken? Dit wordt uiteengezet met een aantal toegepaste case studies.

Post has no taxonomies