The LEAN Startup

Boek informatie

  • Schrijver:Eric Ries
  • Uitgiftedatum:januari 2011

Samenvatting

De meeste startups falen. Maar veel van die mislukkingen zijn te voorkomen. De Lean Startup is een nieuwe aanpak die wereldwijd wordt toegepast, waardoor de manier waarop bedrijven worden gebouwd en nieuwe producten worden geïntroduceerd, verandert. Eric Ries definieert een startup als een organisatie die zich inzet voor het creëren van iets nieuws onder omstandigheden van extreme onzekerheid. De Lean Startup-aanpak stimuleert bedrijven om zowel kapitaalefficiënter en creativer te zijn. Geïnspireerd door lessen van lean manufacturing, vertrouwt het op 'gevalideerd leren', snelle wetenschappelijke experimenten, evenals een aantal contra-intuïtieve praktijken die productontwikkelingscycli verkorten, daadwerkelijke vooruitgang meten zonder gebruik te maken van nietszeggende KPI’s en te leren wat klanten echt willen. In plaats van tijd te verspillen aan het maken van uitgewerkte businessplannen, biedt The Lean Startup ondernemers - in bedrijven van elke omvang - een manier om hun visie voortdurend te testen en aan te passen. Ries biedt een wetenschappelijke benadering voor het maken en beheren van succesvolle startups in een tijd waarin bedrijven meer dan ooit moeten innoveren.

Related Projects

Change by Design

Ondernemen

Social Selling

Ondernemen

Leaders Eat Last

Ondernemen

Ijs verkopen aan Eskimo's

Ondernemen / Persoonlijke Ontwikkeling