The Blue Economy

Boek informatie

  • Schrijver:Gunter Pauli
  • Uitgiftedatum:september 2017

Samenvatting

De Blauwe Economie 3.0 noemt een nieuw bedrijfsmodel in China, waar de nieuwe papierproductie vermalen gesteente, waaronder mijnafval dat zich eeuwenlang heeft opgestapeld, omzet in vellen voor drukwerk, schrift en verpakking, zonder gebruik van water, zonder een boom te kappen, en voor altijd recycleerbaar. In detail wordt beschreven hoe distels, die als onkruid worden beschouwd, worden omgezet in een plastic, een smeermiddel en een onkruidverdelger door van een oude petrochemische fabriek een bioraffinaderij te maken.

Related Projects